Pro-actief - Preventief - PRO JIJ!

Integraal therapeutisch centrum

Groot Overzichtsconsult

Dé snelweg naar een ijzersterke gezondheid

In de zoektocht naar de oorzaak van uw klachten biedt de combinatie Gezondheidsscan met daarop volgend je Grote Overzichtsconsult niets dan voordelen:


 • De zoektocht naar de oorzaak van uw klachten wordt aanzienlijk verkort

 • Na een aantal maanden kan het effect van de begeleiding worden gemonitord.

 • Een preventieve screening kan jaarlijks plaatsvinden

Uw Groot Overzichtsconsult verloopt in twee stappen:


Het voorbereidend werk : u bent (nog) niet aanwezig: (90min)


 • Na het retourneren van de ingevulde vragenlijsten en na grondige voorstudie, wordt uw gezondheid in kaart gebracht.

 • Uw actieplan, gebaseerd op uw persoonlijke biochemie en functioneren, wordt samengesteld en uitgewerkt.

 • Uw uitvoerige persoonlijke documentatie, nuttig voor de rest van uw leven, wordt gebundeld in een handig persoonlijk naslagwerk voor thuis, samen met “The Science Behind” , uw wetenschappelijke verduidelijking.

Het eigenlijke Groot Overzichtsconsult: u bent wél aanwezig (90min)


 • Wordt uw gezondheidstoestand causaal, uitvoerig uitgelegd, wetenschappelijk ondersteund, in heldere, verstaanbare taal.

 • Wordt het gezondheidsondersteunend actieplan samen besproken en wordt het u gemaild of met de post toegestuurd.

 • Eventuele recente testresultaten worden geëvalueerd en verwerkt in uw actieplan.

 • Uw krijgt uw persoonlijk naslagwerk, geënt op uw persoonlijke biochemie en levensstijl, toegestuurd of gemaild.

 • U krijgt ruim gelegenheid tot het stellen van al uw vragen, inclusief 1 e-mailmoment met al uw extra vragen.

 • Toch nog vragen? Bundel ze en bewaar ze dan graag voor het eerste vervolgconsult

Het tarief voor het Grote Overzichtsconsult bedraagt 289 euro


Uiteraard zal in deze tijden het Groot Overzichtsconsult via telefoon én mail én post gebeuren.


Vervolgconsulten:


Na twee à drie maanden is het tijd voor een vervolgconsult ( voor nu telefonisch én rapportage via mail):

 • Er wordt een evaluatie gemaakt van uw vooruitgang

 • Eventuele nieuwe onderzoeksresultaten worden samen besproken

 • Het actieplan wordt indien nodig aangepast, geënt op uw resultaten.

 • Gemiddeld heeft men twee vervolgconsulten nodig.

Een vervolgconsult duurt een uur en kost 95 euro.